قدم بردار حتی اگه شکست میخوری

قدم بردار حتی اگه شکست میخوری

اگر قدمی برداشتید ولی شکست خوردید،
.
تبریک میگم.
.
خیلیا حتی قدم هم برنمیدارن.
.
شما از کسایی که هنوز یک قدم هم بر نداشتن جلو ترین!
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!