چطوری یک میلیاردر بسازیم

چطوری یک میلیاردر بسازیم

چطوری یک میلیاردر بسازیم
.
به فرزندتون برای انجام کارهای خونه پول ندید چون باعث میشه با یک تفکر کارمندی بزرگ بشه.
.
به جاش، هر باری که خواندن یک کتاب رو تموم میکنه بهش پول بدید. اینطوری با یک تفکر میلیاردری بزرگ میشه.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!