از کارت بیرون نیا تا…!

از کارت بیرون نیا تا...!برای اینکه شغل دومت ،که دوسش داری و براش داری تلاش می کنی ، تبدیل بشه به کار اصلیت باید اول یک سری شرایط رو پیدا کنی و بعد از شغل فعلیت بزنی بیرون! الان تو چه شرایطی هستی؟

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!