آرزو کردن رو کنار بگذار!

یکی از تفاوت آدم های موفق با سایر مردم اینه که بجای اینکه آرزو کنه و مدام در مورد آرزوهاش حرف بزنه روی انجام دادن کارهایی که اونو به موفقیت می رسونه متمرکزه! شما چقدر انجام دهنده اید؟

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!