پیشرفت پروسه بی قواره ای هستش

پیشرفت پروسه بی قواره ای هستش

پیشرفت پروسه بی قواره ای هستش
.
که تبدیل میشه به یک پیروزی زیبا
.
همونطور که میگن، فشار الماس میسازه.
.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!