چجور کارآفرینی کنیم

چجور کارآفرینی کنیم؟

گام اول :‌ دنبال یک مشکل باشید.

گام دوم: براش یه راه حل خوب پیدا کنید.

گام سوم: یک محصول ساده اولیه رایگان تولید کنید.

گام چهارم: مخاطبین مرتبط رو توی شبکه اجتماعی پیدا کنید.

گام پنجم: از مخاطبین بازخورد بگیرید و مشکل رو بهتر درک کنید.

گام ششم: محصولتون رو متناسب با نیاز مخاطبین اصلاح کنید.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!