خودت رو تغییر بده

زندگیت رو تا قبل 1400 تغییر بده! اگه این 6 کار رو هر روز انجام بدی مطمنا به موفقیت نزدیک تر و نزدیک تر میشی....محیطت رو تغییر بده ، اطرافیانت رو تغییر بده و عادات درست رو توی خودت نهادینه کن!

 

زندگیت رو تا قبل ۱۴۰۰ تغییر بده! اگه این ۶ کار رو هر روز انجام بدی مطمنا به موفقیت نزدیک تر و نزدیک تر میشی….محیطت رو تغییر بده ، اطرافیانت رو تغییر بده و عادات درست رو توی خودت نهادینه کن!

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!