موفقیت یعنی پشتکار!

موفقیت همیشه حاصل برتری و . شایستگی نیست. موفقیت نتیجه . پشتکار است. تلاشی مداوم به . موفقیت ختم می شود و نتیجه آن . شایستگی و برتری خواهد بود. . Dwayne Johnson

موفقیت همیشه حاصل برتری و
.
شایستگی نیست. موفقیت نتیجه
.
پشتکار است. تلاشی مداوم به
.
موفقیت ختم می شود و نتیجه آن
.
شایستگی و برتری خواهد بود.
.
Dwayne Johnson

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!