مسئولیت پذیر باش

مسئولیت پذیر باش

این جمله ملکه ذهن یک رهبر موفق می باشد: من مسئول همه چیز هستم! و همین جمله و اعتقاد به آن هم باعث پیشرفت و رسیدن به موفقیت در زندگی و کسب و کارش خواهد شد.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!