جملات انگیزشی و سخنان بزرگان

جملات انگیزشی #۱

هدف زندگی شاد بودن نیست، هدف مفید بودن و مهربان بودن است نه اینکه بودن تو تفاوتی ایجاد کرده و آن تفاوت مثبت است

رالف والدو امرسون
سخن بزرگان #۱

فرد منفی نگر هر فرصتی را سختی می بینید وفرد مثبت نگر در هر سختی به دنبال فرصت است

وینستون چرچیل
جملات موفقیت #۱

برای شروع کردن باید ابتدا از حرف زدن بپرهیزی و انجام دادن را آغاز کنی!

والت دیزنی
جملات انگیزشی #۲

شخصیت تو به راحتی شکل نمی گیرد تنها از طریق تجربه ای که از سعی و خطا بدست می آوری و سختی هایی که متحمل می شوی روحت قوی و هدفمند می شود و به موفقیت می رسی

هلن کلر
سخن بزرگان #۲

بهترین راه برای اینکه احساس نا امیدی نکنی این است که برخیزی و کاری انجام دهی! منتظر اتفاقات خوب نباش. اگر حرکت کنی و کار مثبتی انجام دهی نه تنها دنیا را با امید پر می کنی که خودت نیز امیدوار می شوی.

 باراک اوباما
جملات موفقیت #۲

موفقیت تصادفی نیست. بلکه نتیجه سخت کوشی، پشتکار، آموختن، مطالعه، از خودگذشتگی و مهمتر از همه عشق به آنچه انجام می دهید یا می آموزید، خواهد بود.

پله
جملات انگیزشی #۳

از امروز با دیگران طوری رفتار کن که گویا امشب آن ها را از دست خواهی داد. تمام توجه، محبت و درک خود را نثار آن ها کن و این کار را بدون توقع هیچ پاداشی انجام بده. زندگی توهیچگاه مثل قبل نخواهد شد.

آگ ماندینو
سخن بزرگان #۳

افکار ما به ما شکل می دهند؛ بنابراین مراقب باش به چه چیزی می اندیشی. کلمات اهمیت کمتری دارند. افکار باقی می مانند و به مکان ها و زمان های دور خواهند رفت.

 سوامی ویوکنادا
جملات موفقیت #۳

بهای موفقیت سخت کوشی، تعهد نسبت به کار و اراده ای راسخ است که با وجود آن چه ببریم و چه ببازیم بهترین توان خود را برای انجام وظیفه به خدمت گرفته ایم.

وینس لمباردی
جملات انگیزشی #۴

خودت را باور کن! به توانایی هایت ایمان داشته باش. بدون اعتماد به نفسی عاقلانه و همراه با فروتنی هیچوقت نمیتوانی موفق یا خوشبخت باشی.

نورمن وینسنت پیل
سخن بزرگان #۴

برای سلامتی، برای رسیدن به خوشبختی، برای دستیابی به صلح و آرامش برای همه، انسان باید در ابتدا ذهن خود را کنترل و مدیریت کرد. با کنترل ذهن انسان به راه های خوشبختی و وارستگی دست می یابد و طبیعتا تمام دانش ها و فضایل را به سوی خود جذب خواهد نمود.

 بودا
جملات موفقیت #۴

هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت تنها حاصل آمادگی، سخت کوشی و آموختن از خطاهاست.

کالین پاول
جملات انگیزشی #۵

نباید تنها به فکر تامین زندگی خود باشی. تو اینجا هستی تا به جهان اطرافت با رویاهایی بزرگ و روحی سرشار از امید و کامیابی زندگی ببخشی. تو زنده هستی تا دنیای اطرافت را غنی تر کنی و چنانچه این مسئولیت را فراموش کنی، زندگی بی ارزشی خواهی داشت.

وودرو ویلسن
سخن بزرگان #۵

یک درخت با میوه هایش و انسان با اعمالش شناخته می شود. یک عمل مثبت هیچگاه از بین نمی رود؛ کسی که احترام بکارد دوستی برداشت می کند و آنکه مهربانی بکارد عشق دریافت خواهد کرد.

سنت باسیل
جملات موفقیت #۵

موفقیت همیشه حاصل برتری و شایستگی نیست. موفقیت نتیجه پشتکار است. تلاشی مداوم به موفقیت ختم می شود و نتیجه آن شایستگی و برتری خواهد بود.

دوین جانسون
جملات انگیزشی #۶

منتظر زمان مناسب نباش چون هیچگاه نخواهد رسید. از جایی که هستی شروع کن و با هرچه در اختیار داری کارت را آغاز کن، همان طور که پیش میروی لوازم بهتری خواهی یافت.

جورج هربرت
سخن بزرگان #۶

انسان باید به قدری بزرگ باشد که خطاهایش را بپذیرد، به قدری باهوش باشد که از آن ها عبرت بگیرد و به حدی قوی باشد که اشتباهاتش را جبران کند.

جان ام. مکسول
جملات موفقیت #۶

همیشه خودت باش، ابراز وجود کن، به خودت ایمان داشته باش، هیچگاه به دنبال شخصیت های موفق و کپی برداری از روی آن ها نباش.

بروس لی
جملات انگیزشی #۷

زندگی عملگرایانه ای داشته باش. منتظر اتفاق ها نمان. آن ها را بساز. آینده خود را بساز. در خود امید و عشق ایجاد کن. و اعتقاداتت هر چه که هست به خالقت احترام بگذار، نه آنگونه که منتظر معجزه ای از آسمان باشی بلکه آنچه در توان داری انجام بده تا خالق معجزات باشی… خودت، همین حالا، در همین جا بر روی زمین.

بردلی ویتفرد
سخن بزرگان #۷

سه عامل اصلی بسیار مهم برای دستیابی به هر هدف با ارزش: سخت کوشی، پشتکار و خرد است.

توماس ای. ادیسون

 

جملات موفقیت #۷

موفقیت و خوشبختی در درون توست. اراده کن که شادی را در درونت حفظ کنی. تو و این حس خوشبختی نیرویی شکست ناپذیر در برابر مشکلات خواهید بود.

هلن کلر
جملات انگیزشی #۸

درست کاری را انجام بده که فکر میکنی از عهده آن برنمی آیی. شکست بخور. دوباره سعی کن. برای دومین بار کارت را بهتر انجام بده. تنها کسانی هیچگاه زمین نمی خورند که هیچوقت به دنبال اهداف بزرگ نیستند. زمان از آن توست آن را به خدمت بگیر.

اپرا وینفری
سخن بزرگان #۸

خرد زمانی به دست می آید که درک کنیم چقدر اندک درباره زندگی، خودمان و دنیای پیرامونمان میدانیم.

سقراط
جملات موفقیت #۸

بدون رشد و پیشرفت مداوم، کلماتی مانند موفقیت و کامیابی معنایی ندارند.

بنجامین فرانکلین
جملات انگیزشی #۹

میل به پیروزی، آرزوی موفقیت، اشتیاق به دستیابی به حداکثر توانایی ها… این ها کلید درهای رسیدن به کمال هستند.

کنفسیوس

 

سخن بزرگان #۹

من تنها سه چیز برای تعلیم دادن دارم: سادگی، شکیبایی و شفقت. این ها بزرگترین ثروت شما هستند.

 Lao Tzu

 

جملات موفقیت #۹

تحصیل کلید موفقیت در زندگی است و معلمان تاثیری ماندگار بر زندگی دانش آموزان خود خواهند داشت.

Solomon Ortiz

 

جملات انگیزشی #۱۰

ما نباید تسلیم شویم و نباید اجازه دهیم مشکلات ما را شکست دهند.

 A. P. J. Abdul Kalam

 

سخن بزرگان #۱۰

استعداد موهبتی خدادادی است؛ پس فروتن باش. شهرت هدیه انسان ها به تو است؛ سپاسگزار باش. غرور را تو به خودت ارزانی میداری؛ پس مراقب باش.

 Harvey Mackay

 

جملات موفقیت #۱۰

مهمترین ویژگی یک رهبر بدون تردید صداقت و شرافت است. بدون آن هیچ موفقیت حقیقی دست یافتنی نخواهد بود، چه در یک صنف و گروه خاص، چه در زمین فوتبال، چه در ارتش و یا در یک دفتر کاری.

 Dwight D. Eisenhower

 

جملات انگیزشی #۱۱

هر روز با خود نیرو و اندیشه های جدید به همراه می آورد.

Eleanor Roosevelt

 

سخن بزرگان #۱۱

با سه روش می توانیم به آگاهی برسیم: اول با تامل که عالیترین شیوه است؛ دوم با تقلید که آسانترین راه و سوم با تجربه که تلخترین روش است.

Confucius

 

جملات موفقیت #۱۱

در نهایت، تنها شما مسئول موفقیت ها و شکست های خود هستید. و هرچه زودتر این مسئله را درک کرده، بپذیرید و به عنوان یک اصل در اخلاق کاری خود بگنجانید، به موفقیت دست خواهید یافت. مادامی که دیگران را برای نرسیدن به اهدافتان سرزنش کنید همیشه یک شکست خورده باقی میمانید.

Erin Cummings

 

جملات انگیزشی #۱۲

بزرگترین ضعف ما تسلیم شدن است. قطعی ترین راه رسیدن به موفقیت این است که یک بار دیگر تلاش کنیم.

Thomas A. Edison

 

سخن بزرگان #۱۲

دانش حقیقی در این است که بپذیریم هیچ چیز نمیدانیم.

Socrates

 

جملات موفقیت #۱۲

کسانی که با گذر عمر پیشرفت میکنند کسانی هستند که قدرت رشد و موفقیت درونی را میپذیرند و جوانی را با آگاهی، معصومیت را با درک و بی هدفی را با خودسازی جایگزین خواهند کرد.

 Bo Bennett

 

جملات انگیزشی #۱۳

به جای ترس ها، امیدها و رویاهایت را مدنظر قرار بده. به جای ناکامی ها به پتانسیل های کشف نشده خود بیاندیش. توجه خود را به جای تلاش های نافرجامت به کارهایی معطوف کن که هنوز امکان انجام آن ها را داری.

 Pope John XXIII

 

سخن بزرگان #۱۳

انسان بدبین از وزش باد شکایت میکند. انسان خوشبین منتظر تغییر شرایط می ماند و انسان واقع بین بادبان ها را تنظیم میکند.

William Arthur Ward

 

جملات موفقیت #۱۳

مادامی که به جلو پیش میروی، پیشرفت میکنی. و تا زمانی که پیشرفت کنی، اعتماد به نفس بیشتری به دست خواهی آورد. این به تنهایی یک موفقیت است.

Tamara Taylor

 

جملات انگیزشی #۱۴

به بالا نگاه کن و ستاره ها را ببین، به جای اینکه به پایین و به پاهایت بنگری. سعی کن در جستجوی یافتن معنا برای چیزهایی که میبینی باشی و به این بیندیشی که چه چیزی جهان را به وجود آورده است.

Stephen Hawking

 

سخن بزرگان #۱۴

ما به تمام چیزهایی که به ما تعلق دارند خواهیم رسید، اگر ظرفیت دریافت آن ها را پیدا کنیم.

Rabindranath Tagore

 

جملات موفقیت #۱۴

یک ایده را در نظر بگیر. زندگی خود را وقف آن کن – به آن بیاندیش، رویای آن را در خود بپروران و بر اساس آن زندگی کن. بگذار ذهن، ماهیچه ها، اعصاب و تمام اعضای بدنت از آن ایده سرشار گردد و تمام ایده های دیگر را رها کن. این راه موفقیت است.

Swami Vivekananda

 

جملات انگیزشی #۱۵

امروز زندگیت را تغییر بده. روی آینده شرط بندی نکن، همین حالا اقدام کن، بدون هیچ تاخیری.

Simone de Beauvoir

 

سخن بزرگان #۱۵

ذهنت را همیشه به روشنی و شفافیت آسمانی پهناور و اقیانوسی بزرگ نگاه دار. همچون مرتفع ترین قله ها، تهی از تمام اندیشه های نادرست. وجودت را با نور و گرما لبریز و درونت را مملو از نیروی آگاهی و روشن بینی گردان.

Morihei Ueshiba

 

جملات موفقیت #۱۵

شالوده هر موفقیت، صداقت، شخصیت، شرافت، ایمان، عشق و وفاداری است.

Zig Ziglar

 

جملات انگیزشی #۱۶

از همان جایی که هستی آغاز کن. آنچه داری را به خدمت بگیر و هر کاری که میتوانی را انجام بده.

Arthur Ashe

 

سخن بزرگان #۱۶

دانش تا زمانی که آن را به کار نگرفته ای ارزشی نخواهد داشت.

Anton Chekhov

 

جملات موفقیت #۱۶

در نهایت، رهبری یک تاجگذاری با شکوه نیست. رهبری به این معنی است که گروه خود را متمرکز بر هدف نگاه داشته و آن ها را برای انجام وظیفه به بهترین نحو ترغیب کنید. خصوصا زمانی که در شرایطی حساس قرار دارید و نتایج از اهمیت بسیاری برخوردارند. رهبری به این معنی است که بستر مناسب برای موفقیت دیگران را فراهم آورید و سپس در هنگام موفقیت عقب ایستاده و اجازه دهید دیگران بدرخشند.

Chris Hadfield

 

جملات انگیزشی #۱۷

فکر میکنم افراد خلاق، خوش شانس ترین انسان های روی زمین هستند. میدانم که راه میانبری وجود ندارد اما باید ایمانتان را به چیزی بزرگ تر از خود حفظ کنید و به انجام دادن آنچه به آن عشق می ورزید ادامه دهید. با انجام دادن کاری که دوست دارید حتما راهی برای عرضه آن به دنیا خواهید یافت.

Judy Collins

 

سخن بزرگان #۱۷

یک درصد نبوغ را الهام گرفتن و نود و نه درصد آن را سخت کوشی و تلاش تشکیل می دهد.

توماس ای. ادیسون

 

جملات موفقیت #۱۷

موفقیت با میزان ثروت، قدرت و یا طبقه اجتماعی سنجیده نمیشود. موفقیت با میزان انضباط و آرامش درونی شما ارزیابی می شود.

 Mike Ditka

 

جملات انگیزشی #۱۸

آنچه امروز انجام میدهی تمام فرداهایت را بهبود خواهد بخشید.

 Ralph Marston
سخن بزرگان #۱۸

خدایا به من قدرت بده که آنچه را نمیتوانم تغییر دهم، بپذیرم. شجاعت بده که آنچه را میتوانم، تغییر دهم و آگاهی بده تا تفاوت این دو را درک کنم.

Reinhold Niebuhr

 

جملات موفقیت #۱۸

تمام اتفاقاتی که با آن روبرو میشویم به اندازه نحوه رویکرد ما به مسئله اهمیت ندارد زیرا که شیوه برخورد ما شکست یا موفقیت ما را رقم خواهد زد. طرز تفکر شما نسبت به یک موضوع ممکن است پیش از آنکه کاری در مورد آن انجام دهید باعث شکستتان شود. شما شکست میخورید چون فکر میکنید شکست خواهید خورد.

 Norman Vincent Peale

 

جملات انگیزشی #۱۹

آموختن سرآغاز دستیابی به ثروت، سلامت و معنویت است.  جستجو و فراگیری سرآغاز تمام معجزات است.

Jim Rohn

 

سخن بزرگان #۱۹

سفری هزار مایلی با یک قدم آغاز می شود.

Lao Tzu

 

جملات موفقیت #۱۹

موفقیت آخرین اتفاق نیست. همانطور که شکست مهلک نخواهد بود. آنچه اهمیت دارد شجاعت ادامه دادن است.

Winston Churchill

 

جملات انگیزشی #۲۰

مثبت اندیشی به معنی ایمان داشتن به موفقیت است. هیچ کاری بدون امید و اعتماد به نفس انجام نخواهد شد.

 Helen Keller

 

سخن بزرگان #۲۰

به جایی نرو که مسیر تو را به سوی آن هدایت میکند، بلکه به سویی حرکت کن که هیچ مسیری برای آن نمیابی و اثری از خود به جای بگذار.

Ralph Waldo Emerson

 

جملات موفقیت #۲۰

مسیری از رویاها به سوی موفقیت وجود دارد. اگر بصیرتی برای پیدا کردن آن، شجاعتی برای قدم گذاشتن در آن و پشتکاری برای پیش رفتن داشته باشید.

Kalpana Chawla

 

جملات انگیزشی #۲۱

۱۰ درصد زندگی اتفاقاتی است که برای شما می افتد و ۹۰ درصد آن نحوه برخورد شما با مسائل است.

 Charles R. Swindoll

 

سخن بزرگان #۲۱

تنفراز بین برنده آگاهی و وجدان انسان است؛ ذهنیتی ستیزه جو میتواند روح یک ملت را آلوده کند، باعث ایجاد چالش های خطیر گردد، انسانیت و سعه صدر یک اجتماع را از بین ببرد و روند پیشرفت یک جامعه به سوی آزادی و دموکراسی را متوقف نماید.

Liu Xiaobo

 

جملات موفقیت #۲۱

ممکن است گاهی از خداوند موفقیت بخواهیم و او به ما نیروی جسمانی و ذهنی ببخشد. ممکن است رفاه بخواهیم و روشن بینی و صبر زیاد دریافت کنیم یا ممکن است درخواست رشد و پیشرفت داشته باشیم و او موهبت بخشندگی را به ما ارزانی دارد. خداوند ممکن است در راه رسیدن به اهداف ارزشمند به ما اعتقادی راسخ و اعتماد به نفس عطا کند.

David A. Bednar

 

جملات انگیزشی #۲۲

تنها من هستم که میتوانم زندگی خود را تغییر دهم. هیچکس نمیتواند این کار را برای من انجام دهد.

 Carol Burnett

 

سخن بزرگان #۲۲

خطر بزرگ برای ما این نیست که هدف بسیار بلند مرتبه ای برای خود تعریف کنیم و به آن دست نیابیم بلکه این است که به هدفی بسیار کوچک و کم ارزش برسیم.

Michelangelo

 

جملات موفقیت #۲۲

شکست ها، شکست های پیاپی، تابلوهای راهنمایی در جاده موفقیت هستند. یک شکست رو به پیشرفت و پیروزی.

C. S. Lewis

 

جملات انگیزشی #۲۳

همیشه کارت را به بهترین نحو انجام بده. آنچه اکنون میکاری بعدا برداشت خواهی کرد.

Og Mandino

 

سخن بزرگان #۲۳

مراقب باش که در ازای به دست آوردن دنیا روحت را از دست ندهی. آگاهی از طلا و نقره با ارزش تر است.

Bob Marley

 

جملات موفقیت #۲۳

تلاش و کوشش متمرکز کلید حقیقی موفقیت است. نگاهت را بر هدف متمرکز کن و قدم بعدی را برای کامل کردن هدفت بردار. اگر نمیدانی کدام روش برای دستیابی به موفقیت مناسب تر است، از هر دو راه استفاده کن و بنگر که کدام یکنتیجه بهتری در پی دارد.

John Carmack

 

جملات انگیزشی #۲۴

استعداد هدیه خداوند به تو است و اینکه چگونه از این استعداد بهره میبری هدیه تو به خداوند خواهد بود.

Leo Buscaglia

 

سخن بزرگان #۲۴

فکر میکنم اینکه موقرانه به دنیای پیری پا بگذاریم بسیار خوب است. درست است که جوانی، مقداری از توانایی ها و طراوت خود را از دست میدهیم اما آنچه در دنیای درون خود به عنوان یک انسان به دست می آوریم شگفت انگیز است: آگاهی، مقبولیت و آرامش ذهن. این یک معامله منصفانه است.

Cherie Lunghi

 

جملات موفقیت #۲۴

قلب، ذهن و روح خود را وقف کوچکترین کارهایی که انجام میدهی، کن. این راز موفقیت است.

Swami Sivananda

 

جملات انگیزشی #۲۵

مشکلات علائم متوقف کننده نیستند بلکه آن ها هدایت کننده و راهنما هستند.

Robert H. Schuller

 

سخن بزرگان #۲۵

هیچوقت سرت را پایین نگه ندار. هیچوقت تسلیم نشو، متوقف نشو و برای چیزهایی که از دست دادی اندوهگین نباش. راه دیگری پیدا کن. و اگر زمانی که همه چیز مطابق میل تو است دعا نکردی در هنگام سختی ها نیز دعا مکن.

Richard M. Nixon

 

جملات موفقیت #۲۵

آسان نخواهد بود که در مسیر موفقیت راه خود را پیدا کنی اما با تلاش، انگیزه و اشتیاق می توانی به رویای خود دست پیدا کنی.

Tommy Hilfiger

 

جملات انگیزشی #۲۶

کارت را با تمام وجودت انجام بده، حتما موفق میشوی و کسانی که قدرت رقابت با تو را دارند بسیار اندک خواهند بود.

 Elbert Hubbard

 

سخن بزرگان #۲۶

همانگونه که گنج ها از دل زمین یافت میشوند، فضایل از کارهای نیک پدیدار گشته و آگاهی حاصل یک ذهن آرام و خالص است. برای اینکه انسان بتواند از گذرگاه پرپیچ و خم زندگی در سلامت و امنیت کامل عبور کند به نور آگاهی و هدایت گری فضایل نیاز خواهد داشت.

Buddha

 

جملات موفقیت #۲۶

همیشه از من سوال میشود که “راز موفقیت چیست؟” اما پاسخ این است که رازی وجود ندارد. فروتن باش. مشتاق یادگیری باش. و همیشه جزو سخت کوش ترین انسان ها باش.

 Dwayne Johnson

 

جملات انگیزشی #۲۷

در سخن گفتن بی عیب و نقص باش. با شرافت سخن بگو و تنها حرفی را بزن که به آن باور داری. بر علیه خودت یا درباره شایئات کلامی بر زبان نیاور. از قدرت کلامت در جهت حقیقت و عشق استفاده کن.

Don Miguel Ruiz

 

سخن بزرگان #۲۷

کنجکاو بودن نقطه آغازین رسیدن به آگاهی است.

Socrates

 

جملات موفقیت #۲۷

اینکه در کنار یکدیگر باشیم نقطه شروع است، اینکه در کنار هم بمانیم به معنی پیشرفت است و اینکه به همراه یکدیگر کار کنیم موفقیت است.

Edward Everett Hale

 

جملات انگیزشی #۲۸

به خودی خود اتفاقی نمی افتد، این ما هستیم که اتفاقات را رقم میزنیم.

 John F. Kennedy

 

سخن بزرگان #۲۸

اگر سعی کنید که به موفقیت برسید حتما موانعی در راه خود خواهید یافت. من با این موانع برخورد کرده ام؛ همه همین طور بوده اند. اما این عوامل بازدارنده نباید شما را متوقف کنند. اگر به دیواری برخورد کردید، برنگردید و تسلیم نشوید. به دنبال راهی برای بالا رفتن از آن باشید، از آن عبور کنید یا آنرا دور بزنید.

 Michael Jordan

 

جملات موفقیت #۲۸

موفقیت یک علم است؛ اگر شرایط لازم را داشته باشید به نتایج دلخواه دست خواهید یافت.

 Oscar Wilde

 

جملات انگیزشی #۲۹

تنها با ایستادن و خیره شدن به آب نمیتوانی از دریاا عبور کنی.

Rabindranath Tagore

 

سخن بزرگان #۲۹

قبل از یک موفقیت شگفت انگیز همیشه تلاشی سخت و طاقت فرسا وجود داشته است.

  Robert H. Schuller

 

جملات موفقیت #۲۹

اعمال مثبت به همراه افکار مثبت نتیجه ای جز موفقیت نخواهند داشت.

Shiv Khera

 

جملات انگیزشی #۳۰

بدون سعی و تلاش هیچ چیز به جز علف هرز نمی روید.

Gordon B. Hinckley

 

سخن بزرگان #۳۰

اندوه میتواند سرچشمه شفقت و مهربانی باشد. اگر در تمام اتفاقات قلبی پذیرا و آزاد داشته باشید، درد و رنج شما میتواند به عاملی مثبت در جستجوی شما برای رسیدن به عشق و آگاهی در زندگی بدل شود.

 Rumi

 

جملات موفقیت# ۳۰

موفقیت آموزگار خوبی نیست، این شکست است که به شما فروتنی می آموزد.

Shah Rukh Khan

 

جملات انگیزشی #۳۱

مهمترین اصل این است که با کسانی معاشرت کنید که شما را بالا میبرند، کسانی که حضورشان باعث میشود بهترین نسخه وجود شما نمایان گردد.

 Epictetus

 

سخن بزرگان #۳۱

ما به خرد و آگاهی با به یاد آوردن گذشته خود دست نمی یابیم بلکه زمانی به یک انسان خردمند تبدیل خواهیم شد که مسئولیت آینده و اتفاقات آن را بپذیریم.

George Bernard Shaw

 

جملات موفقیت #۳۱

هیچکس بدون سعی و تلاش موفق نخواهد شد… انسان های موفق، موفقیت خود را با پشتکار به دست می آورند.

 Ramana Maharshi

 

جملات انگیزشی #۳۲

من میدانم به کجا میروم و من حقیقت را میدانم. مجبور نیستم کسی باشم که دیگران میخواهند. من آزادم انسانی باشم که خود میخواهم.

Muhammad Ali

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!