تفاوت آرزو با عمل

آرزو یعنی رویاپردازی
یعنی خواستن
یعنی هیجان داشتن
یعنی اون ماشین ها، خونه ها، پول
انگیزه داشتن یعنی کار کردن
انگیزه یعنی ساعت ۴ صبح
انگیزه یعنی بیرون نرفتن و تفریح نکردن با دوستاتون زمانی که اون ها دارن خوش میگذرونن.
انگیزه داشتن یعنی با خودتون انقدر صادق باشین که مستقیم به ضعف هاتون خیره بشین.
چون میدونین اگه نتونین مدیریتشون کنین، اگه نتونین پیشرفت کنین و بهتر بشین.
هیچوقت به اون آدمی که میخواین تبدیل نمیشین.
این یعنی انگیزه داشتن
انگیزه داشتن یعنی اگه گفتم میرم باشگاه پس حتما این کارو میکنم.
انگیزه یعنی اگه گفتم اون کسب و کار رو راه میندازم پس این کار رو میکنم. مهم نیست چقدر سخته.
من ادامه میدم. من خودم رو وادار میکنم که جلو برم.
انگیزه داشتن یعنی شکست بخوری و دوباره بلند شی!
شکست بخوری و دوباره بلند شی!
این یعنی انگیزه داشتن!

برای دانلود این ویدئو رایگان ابتدا باید عضو نوین برند بشید.

از این لینک می توانید ثبت نام کنید و از اینجا نیز وارد شوید.

نظرات

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!